przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Edukacja dla przyrody RPO 2014-2020

 

Projekt „Edukacja dla przyrody” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: 11. Środowisko, działanie : 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej, w partnerstwie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Beneficjent: Województwo Pomorskie - Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
 
Wartość projektu: 9 013 672,07 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 6 306 350,45 PLN
 
Cele projektu:
Ochrona różnorodności biologicznej Pomorza, zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych poprzez edukację ekologiczną
 
Planowane efekty:
Stworzenie warunków do rozwoju  oferty edukacji ekologicznej na terenie Województwa Pomorskiego poprzez rozbudowę, budowę i wyposażenie czterech centrów edukacji ekologicznej Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz organizację kampanii informacyjno-edukacyjnej podnoszącej świadomość na rzecz zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.
 
Realizacja poszczególnych zadań w projekcie:

1. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku garażowo- gospodarczego
ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt edukacyjno- administracyjny we Władysławowie

 

2. Rozbudowa siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – II etap

 

 

3. Rozbudowa i przebudowa budynku edukacyjno –administracyjnego
Zaborskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Charzykowy ul. turystyczna 10

 

4. Przebudowa parteru budynku na potrzeby centrum edukacji ekologicznej 
„Słupia rzeka wiedzy” Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”

 

    5. Promocja i kampania edukacyjno-informacyjna w ramach instrumentu elastyczności

 

 

    6. Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Staniszewie gmina Kartuzy wraz z zagospodarowaniem i           wyposażeniem terenu.

 

 

     7. Wykonanie robót remontowo budowlanych pomieszczeń w siedzibie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” w Stegnie przy ul. Gdańskiej 2 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej.

 

Lista podstron:

Władysławowo

czytaj więcej ...

Gdańsk

czytaj więcej ...

Charzykowy

czytaj więcej ...

Słupsk

czytaj więcej ...

Promocja

czytaj więcej ...

Staniszewo

czytaj więcej ...

Mierzeja Wiślana

czytaj więcej ...

Copyright © PZPK, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk